Wspólnota Mamre

Rozdział V. Majątek Wspólnoty

§ 18
Majątek Wspólnoty stanowią:

  • dobrowolne ofiary lub składki członków Wspólnoty,
  • darowizny osób i instytucji popierających posługę Wspólnoty,
  • ewentualne dochody z podejmowanych dzieł i działalności gospodarczej

§ 19

W razie rozwiązania Wspólnoty pozostały majątek Wspólnoty staje się własnością Archidiecezji Częstochowskiej.


Nasze intencje modlitewne: