Szkoła Walki Duchowej – Rychwałd 8-10 kwietnia 2005

W dniach  8-10 kwietnia 2005 roku odbyła się sesja formacyjna pt. "Rozpoznawanie opętania diabelskiego". Rekolekcje odbyły się w Franciszkańskim Domu Formacyjno-Edukacyjnym w Rychwałdzie, którego dyrektorem jest o. Bogdan Kocańda, autor licznych publikacji z dziedziny walki duchowej oraz egzorcyzmów. Podczas sesji o. Bogdan dzielił się swoją olbrzymią wiedzą teoretyczną ilustrując ją własną praktyką w posłudze uwalniania … Więcej…

Wspólnota Mamre

Celem Wspólnoty jest szukanie i głoszenie Królestwa Bożego przez ewangelizację i służbę w Kościele Katolickim, zwłaszcza przez służbę rodzinie w duchu Maryi śpieszącej z pomocą do Elżbiety (por. Łk 1,39-56). Członkowie Wspólnoty – poprzez stałą formację podejmowaną w ramach Wspólnoty – pragną stawać się świadomymi i dojrzałymi chrześcijanami gotowymi do realizacji powołania, do którego wzywa ich Chrystus obecny w Kościele.

Konferencja o. Posackiego 21-23 stycznia 2005

Częstochowską sesję pt. „Kościół wobec fałszywej i fałszywej mistyki” poprowadził o. Aleksander Posacki, niewątpliwy autorytet w tematach demonologii, okultyzmu i sekt, autor wielu publikacji i książek poświęconych tym zagadnieniom. Wszystkie spotkania konferencji zostały ułożone w sposób ułatwiający wejście w temat: od wprowadzenia, poprzez możliwie szerokie omówienie skończywszy na odpowiedzi na pytania uczestników. Przedstawione zostały aktualne … Więcej…

Statut Rycerstwa Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej, założone przez św. Maksymiliana dnia 16 października 1917 r. w Rzymie pod nazwą łacińską Militia Immaculatae (MI), jest publicznym, powszechnym i międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych. Jest ono otwarte dla świeckich i duchownych, a działa w oparciu o normy kanonów 312-320 KPK, wytyczne Kościoła oraz niniejsze Statuty.

Program Oryginalny MI św. M. Kolbego

Program napisany przez św. Maksymiliana w 1917 r. i objaśniony przez niego w roku 1940.

Ona zetrze głowę twoją (Rdz 3,15)
Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie (Oficjum o NMP)

Czasopismo „Któż jak Bóg”

Któż jak Bóg to dwumiesięcznik Czcicieli i Rycerzy św. Michała Archanioła. Wydawany jest pod redakcją ks. Piotra Prusakiewicza CSMA.

Członek wspomagający Rycerstwo św. Michała

Członkowie Wspomagający Rycerstwo św. Michała.

Rycerstwo św. Michała Archanioła

Zadaniem Rycerstwa jest wynagrodzenie Bogu za grzechy ludzkości, wypraszanie nawrócenia grzesznikom oraz codzienne odmawianie prostego egzorcyzmu, celem odpędzania złych duchów od siebie, Kościoła i całego świata, a zwłaszcza od kuszonych i zniewolonych przez Szatana. Patronem Rycerstwa jest św. Michał Archanioł.